Bli DigiDöv-guide

Du som har god digital kompetens kan göra stor skillnad för äldre döva genom att dela med dig din kunskap.

Som DigiDöv-guide ger du stöd direkt på teckenspråk i din närmiljö.

Hur mycket bör jag kunna om digitala verktyg

Det finns många olika digitala verktyg och ingen kan allt om dessa. Det primära är att lära ut grunderna och då för smartmobil eller surfplatta. Idag är det två olika operativsystem som är vanliga och de är Android och iOS. Kan du ett av dessa räcker det långt.

Vi kommer att matcha dig med äldre döva som är inom ditt område - skulle det bli frågor som du inte kan svara på hänvisar du dessa vidare till projektteamet.

Lära ut - inga quickfixs

När du hjälper äldre döva är det viktigt att vi lär ut – ha mottot att de ska känna att de har lärt sig något efter besöket. Vi ska undvika quickfixs.

Det är inte alltid lätt att se vad som behöver läras ut och heller inte att vara pedagogisk direkt i stunden. Och att inte ta upp för många olika områden samtidigt, då kan det vara bättre att dela upp det till flera besök.

Projektet ska ta fram instruktionsfilmer och du får ta del av dessa. Ska du t ex lära ut om e-post kan du titta på de avsnitten bland instruktionsfilmerna. Få lite vägledning/stöd på hur du kan lära ut om detta.

Inspirera och visa nyttan

Det handlar inte bara om att lära ut. Du ska inspirera dem att använda digitala verktyg och visa nyttan med dessa.

Både individuellt och grupper

Det kan bli att du hjälper dem en och en eller i grupper.

Två målgrupper bland äldre döva

Den viktigaste målgruppen är äldre döva som inte har börjat använda digitala verktyg. Det är en liten grupp. De behöver lära sig från grunden och de får möjlighet att låna en surfplatta från projektet som vi kallar för DigiDöv-surfplattan. Du lär då ut grunderna och följer instruktionsfilmernas ordning.

Den andra målgruppen som är stor är äldre döva med brister i digital kompetens. De har digitala verktyg och har olika frågor för att komma vidare med användandet av dessa. Dessa stöttar vi genom att ta reda på vad som brister och lär ut dessa områden.

Hur ofta ska jag hjälpa till

Det är lätt hänt att det blir för stor arbetsmängd. Vi försöker hålla det på lagom nivå och du väljer de uppdrag du vill ta.

Vi försöker hålla oss till ett uppdrag per gång och inte ha flera på en och samma gång. Ett uppdrag kan bli uppdelat på flera gånger.

Var håller vi till och vilka tider

Det är olika från plats till plats. Det kan vara t ex i Stadsbiblioteket eller i dövföreningens lokal.

Tider anpassas efter när du kan och vill. Ett besök bör inte vara längre än en timme.

Loggrapportering

När du hjälpt/stöttat en äldre döv lämnar du en loggrapport om vad som gjorts. Det är information som rapporteras till arvsfonden. Loggrapporten är digital och är frågor som du fyller i och skickar in till projektteamet.

Tystnadslöfte

När man ställer upp som DigiDöv-guide får man skriva under ett papper som tar upp om uppdraget, bemötande och tystnadsplikt.

Är du intresserad

Kontakta oss i projektteamet via Facebook-sidan DigiDöv - där kan du chatta med oss. Du kommer sedan att bli bjuden till ett digitalt möte via zoom där du får veta mer om rollen som DigiDöv-guide och kan ställa frågor.