Instruktionsfilmer

Här finns instruktionsfilmer för de som lånat DigiDöv-surfplattan. Det är en Android surfplatta och ni som har Android kan ta del av innehållet.

Innehållet kommer att fyllas på under hela projektperioden.

DigiDöv-guiderna kommer att använda instruktionsfilmerna som vägledning när de lär ut till äldre döva. Innehållet är även fritt för er övriga att använda.

Nedan finns länk till instruktionsfilmerna.