Arbetsprov

Arbetsprovet ska visa att man kan/har följande;

- Teckna lugnt, tydligt och pedagogiskt för målgruppen äldre döva
- En fungerande inspelningsmiljö
- Spela in i rätt format på både inspelningsenhet och skärminspelning
- Enklare videoredigering
- Enklare slutexport
- Leverera slutexport och råmaterial via WeTransfer

Om du är osäker på något så kan du fråga oss - vi hjälper dig! Om du får problem med videoredigeringen kan vi lösa det genom att du enbart gör inspelningen och någon annan kan ta redigeringen.

Nedan finns manus och bildmanus att ladda ner.

Arbetsprov - manus Manus för arbetsprovet
Arbetsprov - bildmanus Bildmanus för arbetsprovet