Vad är DigiDöv-verksamhet

Där det finns DigiDöv-guider och som har börjat erbjuda hjälp och stöd till äldre döva, detta kallar vi för DigiDöv-verksamhet.

DigiDöv-verksamhet kan se olika ut från plats till plats.

Vad är en DigiDöv-guide

En DigiDöv-guide stöttar och hjälper äldre döva att komma igång med användandet av digitala verktyg. Det kan vara en smartmobil eller surfplatta.

DigiDöv-guiderna är döva volontärer som ställer upp ideellt. Deras kunskaper inom digitala verktyg varierar. När en äldre döv vill träffa en DigiDöv-guide matchas de ihop efter vad som efterfrågas.

DigiDöv-guidernas motto är att äldre döva ska känna att de lärt sig något nytt när de träffats. Vi vill undvika s k quickfixs.

De hjälper inte till med ärenden som kräver längre felsökning eller hårdvaru-relaterade problem. Vid sådana ärenden hjälper de dig hur du kan komma vidare.