Starta surfplattan

Att starta surfplattan och om viloläget efter en viss tids inaktivitet.

Viloläge och stänga av

Att aktivera viloläge, väcka ur viloläge och stänga av.