Klicka på olika knappar

Pröva klicka på olika typer av knappar.

Använda siffertangentbordet

Att skriva in siffror i olika fält med hjälp av siffertangentbordet.

Pekrörelserna klicka, svepa och dra

Vi övar på pekrörelserna klicka, svepa och dra.

Pekrörelserna nypa ihop och föra ifrån

Vi övar på pekrörelserna nypa ihop och föra ifrån.