Flytta markör i text

Att flytta markören i text med fingret.

Markera text, kopiera och klistra in

Att markera text, kopiera och klistra in.