Uppstart

1 mars 2022

Projektet startas och teamet består av Magnus Nordström (projektledare 100%), Lisa Åström (projektmedarbetare 20%) och Therese Rollvén (ekonomi administratör 10%).

Stadsbiblioteket och DigiDöv-guider i Göteborg

24 april 2023

Besökte Göteborg och hade möte med Stadsbiblioteket för att diskutera om möjligheten att få nyttja deras allmänna ytor för DigiDöv-guider och besökare.

Hade också uppföljningsmöte med DigiDöv-guiderna och vi diskuterade om hur det har fungerat och olika frågor kring projektet.