Om arvsfondsprojektet DigiDöv

Projektet DigiDöv – digital guide för äldre döva har till syfte är att bryta digitalt utanförskap som finns hos äldre döva. Vi gör det genom att få ut döva volontärer med god digital kompetens som äldre döva kan besöka och få stöd och hjälp av. Ge möjligheter att få låna en surfplatta under läroperioden och ta fram instruktionsfilmer på teckenspråk.

Projektet ska

- Sprida information om projektet till äldre döva.

- Söka efter äldre döva som inte har börjat använda digitala verktyg och erbjuda stöd, hjälp och uppmuntran till att lära sig.

- Erbjuda stöd och hjälp till äldre döva som har frågor kring digitala verktyg.

- Söka efter döva volontärer som blir framtida DigiDöv-guider.

- Samordna och sprida information om var DigiDöv-guiderna finns.

- Planera och ta fram instruktionsfilmer som lär ut från grunden med den surfplatta som är möjlig att få låna. Även andra vanliga frågor kommer det att tas fram instruktionsfilmer.

- Samverka med andra aktörer som erbjuder hjälp, stöd och utbildning.

Tidsperiod

Projektet genomförs från mars 2022 till sista februari 2025 av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, med stöd av Arvsfonden.

Samarbetspartners

Samarbetspartner till projektet är Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF.

Referensgrupp

Projektet har en referensgrupp som träffas två gånger per år.

Projektanställda

Projektanställda är Magnus Nordström (projektledare 100%), Susanne Andersson (projektmedarbetare 50%) och Ulf Nilsson Jörlemyr (projektmedarbetare 20%).

Kontakta oss

Om ni har frågor om projektet kan ni kontakta projektledaren på e-postadressen magnus.nordstrom@sdr.org.